BESTE MEDEONDERNEMER

MOGEN WIJ U VERWELKOMEN ALS NIEUW LID VAN HET OVZ ?

Zevenbergen "hot ’n happening"

Het is goed te merken dat de economie weer uit het dal klimt. We horen steeds meer positieve geluiden van ondernemers en de bedrijvigheid tiert welig. Hopelijk bij iedere individuele ondernemer maar zeker ook in de gemeente. Zo wordt er onder meer gesproken over de aanleg van randwegen en het beschikbaar komen van nieuwe bedrijventerreinen. Dit betekent enerzijds concurrentie maar schept anderzijds wellicht kansen en biedt potentie om verder te groeien.

 

Wij willen als OVZ dan ook graag meepraten over al deze veranderingen; onze wensen en ideeën kenbaar maken, steun geven aan voorstellen die ten goede komen aan de ondernemers en slechte voorstellen van tafel proberen te krijgen. Dat de gemeente Moerdijk hier niet onwelwillend tegenover staat, blijkt wel uit het feit dat  bestuur OVZ op gezette tijden met de gemeente Moerdijk om de tafel te gaan zitten om te klankborden.

Mogen wij u verwelkomen

als lid van OVZ ?

Hebben wij uw interesse gewekt ?

Om zoveel mogelijk gewicht in de schaal te leggen, is het belangrijk dat OVZ verder groeit. De macht van het getal gaat dan in ons maar ook uw voordeel werken en onze stem wordt steeds belangrijker. Laat ook uw stem horen! Word lid van OVZ en praat mee over alle zaken die van belang zijn voor u en uw onderneming. U wordt bovendien als eerste op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen, kunt sparren en ervaringen uitwisselen met collega-ondernemers en waar mogelijk zelfs samenwerkingsverbanden aangaan.  

Inmiddels hebben we met onze website "Centrum Zevenbergen" een perfect medium gevonden om zo breed mogelijk naar onze inwoners te communiceren.  Laat u overigens niet door de naam van de wijs brengen. Met "Centrum Zevenbergen" bedoelen we uiteraard zeker niet uitsluitend de winkelstraat. Wij durven die lat wel wat hoger te leggen. Zevenbergen is volgens ons namelijk het centrum van deze regio. Hier is "puur genieten" troef!.

Ondernemers en winkeliers die reclamebelasting betalen betalen geen contributie, voor ondernemers buiten het kerngebied Centrum betalen een zelfde bedrag aan contributie.

Na aanmelding als OVZ lid ontvangt u de inloggegevens voor onze speciale "member" pagina welke regelmatig wordt aangevuld met relevante informatie voor onze leden.