Ondernemersfonds 2020

Uitnodiging meebepalen activiteitenplan Ondernemersfonds 2020
Datum: 15 januari 2020          

Locatie: De Borgh, Ijshof 1 Zevenbergen

Tijstip: 18:00

Beste ondernemer,

In 2019 heeft de Ondernemersvereniging Zevenbergen samen met de gemeente Moerdijk een verkenning gedaan naar de haalbaarheid van een gebiedsgericht ondernemersfonds voor de kern Zevenbergen. Na een jaar met verschillende bijeenkomsten en werksessies heeft de gemeenteraad op 12 december 2019 drie verordeningen vastgesteld voor de invoering van reclamebelasting t.b.v. het ondernemersfonds. Voor het komende jaar is de verwachte opbrengst van het ondernemersfonds circa  € 36.000,- . De opgehaalde gelden zullen door de gemeente Moerdijk in 2020 aangevuld worden met € 5.000 en vanaf 2021 voor  3 jaar worden verdubbeld. Hiermee komt er een mooi bedrag beschikbaar voor investeringen vanuit het ondernemersfonds in de kern Zevenbergen. De ondernemersvereniging Zevenbergen zal het ondernemersfonds in beheer nemen.

 

Uw adres bevindt zich in het afgebakende gebied en zal naar verwachting in 2020 de eerste aanslag ontvangen voor de bijdrage aan het ondernemersfonds. U draagt middels het betalen van de belasting dus mee aan het ondernemersfonds Zevenbergen en daarmee heeft u ook inspraak. Meer informatie over het besluit van de gemeente om reclamebelasting te gaan heffen en de inkomsten hiervan beschikbaar te stellen aan de ondernemersfondsen vindt https://www.moerdijk.nl/Ondernemersfonds/

 

In januari 2020 organiseert de ondernemersvereniging een aftrapbijeenkomst, waarin zij met u van gedachten willen wisselen over het activiteitenplan 2020. Wilt u meedenken / meebepalen over de besteding van de gelden? U bent van harte welkom op 15 januari 2020  om 18:00 bij De Borgh te Zevenbergen. 14 januari zal een concept online komen zodat u ook bij afwezigheid de 15de  op het concept activiteitenplan kunt reageren: https://www.centrumzevenbergen.nl/

 

Aanmelden:

Komt u ook? Meld u dan aan door uw naam en bedrijfsnaam te sturen naar info@centrumzevenbergen.nl . Mocht u deze avond niet aanwezig kunnen zijn maar toch ideeën hebben over het besteden van gelden dat kunt u dit uiteraard ook per mail met de ondernemersvereniging delen tot 22 Januari om 17:00. Uiteraard is het goed om deze avond onder aandacht te brengen bij uw collega-ondernemers in de buurt.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben voor de gemeente Moerdijk dan kunt u contact opnemen met de Accountmanager Bedrijven Tom Beening, tom.beening@moerdijk.nl . Mocht u nog vragen hebben over het beheer van ondernemersfonds, dan kunt u contact opnemen met Dick Hartmann, Ondernemersvereniging Zevenbergen: info@centrumzevenbergen.nl

 

Met vriendelijk groet,

Namens de gemeente Moerdijk,

Tom Beening