top of page

Welkom

De Zevenbergse Voorzitters Sociëteit is opgericht met het doel om Zevenbergse verenigingen / stichtingen / sociëteiten samen te brengen om elkaar te steunen, met elkaar te overleggen, elkaar te inspireren en te helpen met zaken die je als bestuurder tegenkomt.

Om dit te bereiken organiseren we 2 maal per jaar een bijeenkomst. Deze wordt elke keer georganiseerd en gefaciliteerd door een aangesloten vereniging / stichting / sociëteit. Deze kan zich tijdens de bijeenkomst presenteren en zorgt voor een interessant thema.

 

Het doel van deze vereniging is meerledig. Op de eerste plaats willen wij u kennis laten maken met collega-voorzitters uit de Zevenbergse samenleving. Gezelligheid en informeel samenzijn staan dan ook hoog in ons vaandel. Maar daar willen we het niet bij laten.

Het is de bedoeling dat we ook van elkaar leren. De bijeenkomsten zijn daarom ook altijd informatief en leerzaam. Samen kunnen we zoeken naar praktische oplossingen voor uitdagingen waar we met z'n allen regelmatig tegenaan lopen. Wat voorbeelden: wel of geen subsidiemogelijkheden, hoe kom ik aan voldoende vrijwilligers, hoe pak ik het overleg met officiële instanties aan, hoe zit het met relevante wet- en regelgeving enzovoorts.

We hebben het met elkaar ook over de "technische kant" van het voorzitterschap. Wat komt er allemaal kijken bij het op een goede wijze voorzitten van een vereniging? Kunnen we samenwerken met andere verenigingen en hoe gaan we dat dan vormgeven?

Kortom: we leren van elkaar - en soms van externe deskundigen die daartoe worden uitgenodigd - door vooral ervaringen uit te wisselen.

 

U kunt zich opgeven als lid bij het secretariaat via zvs@centrumzevenbergen.nl 

Daarmee krijgt u ook toegang tot de besloten pagina van de Zevenbergse Voorzitters Sociëteit waar u onze nieuwsbrieven nog eens kunt nalezen. 

Wij heten u graag welkom !

Namens bestuursleden ZVS

Bart Schuijt

BESTUURSLEDEN

Liesbeth van de Zel foto.jpg

Liesbeth van der Zel

Voorzitter

Als geboren en getogen Noord-Hollandse (West-fries om precies te zijn) ben ik in 1991 vanwege het werk van mijn partner in Zevenbergen terecht gekomen.

Inmiddels dus al bijna drie decennia woonachtig onder de rivieren en dat bevalt me uitstekend! Sinds 2004 woon ik met mijn partner Marcel aan De Knip. Samen hebben we zes (volwassen) kinderen.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam op een advocatenkantoor in Breda en ben ik daarnaast lid van Tejatergroep Snippers, als speler en als lid van het bestuur (vele jaren als voorzitter en thans als secretaris). Ook ben ik als vrijwilliger actief bij de Stichting Schuldhulpmaatje en kunt u mij zo af en toe bij evenementen tegenkomen op straat als verkeersregelaar.

Vanaf de start van de Zevenbergse Voorzitters Sociëteit ben ik betrokken geweest bij de organisatie van de bijeenkomsten en dat met veel plezier. Het zijn telkens mooie avonden, waar interessante onderwerpen aan bod komen en waar we ideeën en ervaringen met elkaar delen. De komende jaren hoop ik als "voorzitter der voorzitters" mijn steentje daaraan te kunnen blijven bijdragen.

Marjolein de Wit foto.jpg

Marjolein de Wit

Bestuurslid

Ik ben Marjolein de Wit,  voorzitter van de Stichting Cultuur Moerdijk (SCM).

SCM is niet specifiek Zevenbergs maar actief in de hele gemeente Moerdijk. De bestuursleden komen daardoor uit verschillende plaatsen, ik woon zelf in Willemstad.

Mijn voorganger woont in Zevenbergen, vandaar dat ik hem ben opgevolgd in het bestuur van ZVS.

Overigens is Zevenbergen geen onbekend terrein voor mij. Van 1999 tot 2010 was ik wethouder in Moerdijk en daardoor heb ik Zevenbergen én de hele gemeente goed leren kennen. Ik heb in die jaren een enorm netwerk opgebouwd waar ik nog steeds “profijt” van heb. Ik ben heel actief gebleven, als vrijwilliger en toezichthouder bij o.a. bij de bibliotheek, de woningcorporatie, enkele zorgorganisaties, Cultuur Moerdijk, en wat kleinere projectmatige activiteiten. De laatste tijd houd ik me ook op verschillende manieren bezig met de leefbaarheid in Willemstad, waarbij vooral de nadelen van (massa)toerisme veel aandacht vergen.

 

Het is erg leuk om actief te zijn op verschillende plekken in onze samenleving, het geeft mij veel voldoening.

Willemstad is al ruim 32 jaar mijn woonplaats. Ik ben geboren in Edam en heb ook in Volendam gewoond. Ik ben getrouwd met Jan die als vrijwilliger actief is bij Energiek Moerdijk en in de energietransitie. Wij hebben een dochter in Amsterdam, onze zoon woont met zijn vrouw in Breukelen. Onze kleinzoon is ruim 2 jaar en het tweede kleinkind is onderweg. Wij gaan regelmatig op reis, dichtbij en ver weg. Dat hebben we altijd gedaan maar hebben er nu nog meer tijd voor. We doen regelmatig “een cultureeltje” zoals wij dat noemen. Concerten (vooral jazz), Oerol, film en musea zijn daarbij favoriet. Sinds een jaar ben ik lid van een leesclub. Ik zit op gym, ga regelmatig zwemmen en houd erg van koken.

 

Alles bij elkaar zijn onze dagen goed en gevarieerd gevuld, we kunnen niet zonder onze gedeelde digitale agenda!

 

Contact? Mail naar  marjolein.de.wit@cultuurmoerdijk.nl

Bart Schuijt foto.jpg

Bart Schuijt

Secretaris

Sinds de oprichting actief als Penningmeester en bestuurlid bij de Zevenbergse Voorzitters Societëit

.

Frank Koppejan foto.jpg

Frank Koppejan

Penningmeester

Als voorzitter van Stichting Carnaval Zevenbergen mag ik de geweldige groep, die carnaval in het Zeuvebultelaand mede organiseert en vooral ook viert onder leiding van onze Preens Carnaval, al weer vele jaren aansturen in de voorbereidingen en uitvoering (van de organisatie) van dit leutige feest

Na jaren zelf het carnavalsfeest te hebben gevierd, vind ik het geweldig, dat ik dit feest nu samen met deze energieke groep vrijwilligers van het begin tot het einde mag beleven.

Alhoewel ik in Vlissingen ben opgegroeid, ben ik al jong met het carnavalsvirus in aanraking gekomen. In het geboortedorp van mijn moeder, Hilvarenbeek, vierden wij vanuit het huis van mijn opa en oma met de hele familie carnaval. Brabant heeft mij altijd getrokken en na mijn studie verpleegkunde ben ik dan ook meteen naar Brabant verhuisd. Eerst naar Breda, maar later naar het mooie Zevenbergen, waar ook onze dochters Francis en Nina geboren zijn. Samen met hen en mijn vrouw Esther genieten wij van deze omgeving en het verenigingsleven. Ik ben 54 jaar oud en werk momenteel als hogeschooldocent verpleegkunde aan de Hogeschool in Rotterdam.

Carnaval is niet alleen vier dagen genieten, maar ook “hard werken”. Het begint voor de Stichting al met de bezetting van de Raad van 11 en de ereraad met de Preens, de voorbereiding van het 11-11-bal, het maken en rondbrengen van de Bult, Bont Gemaauw, Grijze Kuivenbal, ziekenbezoek en natuurlijk het Kullekesbal. Het geeft erg veel energie om dit allemaal met veel vrijwilligers (binnen en buiten de Stichting) op poten te mogen zetten en te mogen uitvoeren, waarbij vele Zeuvebultenaoren en mensen van buiten van jong tot oud volop kunnen genieten.

Ruud in't Veld foto.jpg

Ruud in 't Veld

Bestuurlid

Mijn naam is Ruud in ’t Veld en al vanaf 1986 woonachtig te Zevenbergen. Ik ben 35 jaar van mijn werkzame leven beroepsmilitair geweest. Sinds 2010 ben ik met functioneel leeftijdsontslag en heb voldoende tijd om andere dingen te doen.

Op dit moment ben ik o.a. part-time werkzaam als instructeur eerste hulp voor de opleiding bedrijfshulpverlener.

In november 2015 heb ik mij aangemeld bij Tejatergroep Snippers om een oude wens in vervulling te doen gaan. Door mijn werk bij defensie had ik niet de mogelijkheid om mij aan te sluiten bij een toneelvereniging. In februari 2016 ben ik toegelaten als lid. Al vrij snel, juni 2017, mocht ik voorzitter worden van onze veelzijdige Tejatergroep Snippers.

 

Door een samenloop van omstandigheden ben ik in het bestuur van de Zevenbergse Voorzitters Societeit (ZVS) terecht gekomen. Met heel veel plezier overigens. Het nut van de ZVS zit er voor mij vooral in het feit dat het een mogelijkheid biedt aan verenigingen om elkaar eens onder andere omstandigheden te ontmoeten. Tijdens de bijeenkomsten van de ZVS bestaat de mogelijkheid om kennis met elkaar te maken, ideeën uit te wisselen, lezingen over interessante onderwerpen te organiseren en te kijken waarin we kunnen samenwerken. Samenwerken verstevigt het fundament van onze verenigingen en kan het functioneren makkelijker maken. Over de eigen grenzen heen kijken schept mogelijkheden voor jezelf en anderen.

 

Ik hoop hier een kleine bijdrage in te kunnen leveren de komende jaren.

WIJ HOUDEN U GRAAG OP DE HOOGTE

SAMENWERKEN EN INSPIREREN

COLOFON

Oprichtingsdatum :

01-01-2017

 

KvK nummer :

679938348

 

Bestuursleden :

Liesbeth van der Zell

Frank Koppejan

Ruud in't Veld

Marjolein de Wit

Bart Schuijt

Webmaster :

Marlies Godschalk- v. Sprundel

bottom of page